มาฝึกภาษาต้อนรับอาเซี่ยนกันด้วยนิทานสองภาษา ไทย – อังกฤษ  วันนี้ขอนำเสนอนิทานอีสปสั้นๆ เรื่อง กระต่ายกับสุนัข ( The Hare and the Hound )

นิทานอีสป

A HOUND started a Hare from his lair, but after a long run, gave up the chase.

สุนัขเริ่มล่ากระต่ายจากรังของมัน แต่หลังจากที่วิ่งอยู่นาน ก็ล้มเลิกการไล่ล่า

A goat-herd seeing him stop,mocked him, saying “ The little one is the best runner of the two”.

คนเลี้ยงแพะเมื่อเห็นเขาหยุด ก็หัวเราะเยาะ พูดว่า “ ระหว่างพวกเจ้า ผู้ที่ตัวเล็กคือผู้วิ่งที่ดีที่สุด”

The Hound replied, “ You do not see the difference between us : I was only running for a dinner, but he for his life.”

สุนัขตอบว่า “ เจ้าไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเรา ฉันวิ่งเพียงแค่ได้มื้อค่ำ แต่เขาวิ่งเพื่อรักษาชีวิตของเขา ”

Moral : Incentive spurs effort.

นิทานอีสปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ” แรงจูงใจคือสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความพยายาม “

 

 คำศัพท์น่ารู้

lair แปลว่า รัง , ที่ซ่อนตัว

mocked แปลว่า หัวเราะเยาะ , เย้ยหยัน

spurs แปลว่า กระตุ้น

effort แปลว่า ความพยายาม

Tags: , , , , , , ,
หมวดหมู่นิทาน นิทานอีสป | ยังไม่มีความคิดเห็น »

  •     : : แสดงความคิดเห็น : :